เที่ยวไทย ภูเก็ต พังงา เกาะปันหยี นั่งเรือยอร์ช
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ภูเก็ต-พังงา 3 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article

 

โปรแกรม ทัวร์ภูเก็ต พังงา

วันแรก       กรุงเทพฯ – สนามบินภูเก็ต – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม – วัดพระใหญ่


วันที่สอง      หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ – อิสระกับกิจกรรมนั่งเรือยอร์ช


วันที่สาม      วัดถ้ำสุวรรณคูหา – ล่องเรือชมอ่าวพังงา  เกาะปันหยี – สนามฟุตบอลลอยน้ำ – เขาพิงกัน -  เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์) –  สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ  สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.

2. ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น

3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น

4. ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น

5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น

6. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น

2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

3. ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ หากท่านต้องการเพิ่ม

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษีเท่านั้น)

6. ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  หักเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ (ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด)

GG 1509


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
    

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไทย

อยุธยา อิ่มบุญ สุขใจ 5 วัด 1 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
แพคเกจทัวร์ เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
กาญจนบุรี อิ่มบุญ สุขใจ 2 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 2 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี 3 วัน ขอพรไอ้ไข่ **ก.ย. - ธ.ค.** article
นครศรีธรรมราช 2 วัน ขอพรไอ้ไข่ **ก.ย. - ธ.ค.** article
สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4 วัน **25-28 ก.ค. / 22-25 ต.ค.** article
เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
เที่ยวสุขใจไปจันทบุรี 2 วัน 1 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
เที่ยวสุขใจไปชุมพร 3 วัน 2 คืน **ส.ค. - ธ.ค.** article
แอ่วเชียงใหม่ เชียงดาว ม่อนแจ่ม 3 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article
เกาะกูด สีฟ้ารีสอร์ท 3 วัน **ก.ค. - ต.ค.** article
คำชะโนด-อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 4 วัน **ก.ย. - ธ.ค.** article