>

บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (Taronga Zoo) (โดย Golden Dragon)

บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (Taronga Zoo) (โดย Golden Dragon)


บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (Taronga Zoo) (โดย Golden Dragon)
รหัสทัวร์
TKA19099
ราคาเริ่มต้น
998 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • สำรวจพื้นที่อันกว้างขวางของสวนสัตว์ทารองกา (Taronga Zoo) พร้อมวิวสวย ๆ ของท่าเรือซิดนีย์ (Sydney Harbour)
 • ชมสัตว์กว่า 350 สปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์และเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ
 • ทักทายเหล่าสัตว์ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียอย่าง จิงโจ้, หมีโคอาล่า และตุ่นปากเป็ด

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก) ผู้ใหญ่ 998
บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก) เด็ก(4-15) 715
บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา ผู้ใหญ่ 764
บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา เด็ก(4-15) 548

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 4-15 ปี
 • เด็กอายุ 0-3 ปีสามารเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • โปรดตรวจสอบ เว็บไซต์ทางการของสวนสัตว์ทารองกา สำหรับวันปิดทำการพิเศษก่อนที่จะเดินทาง
 • บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกา (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก) สำหรับให้บริการสำหรับชาวต่างชาติจากทั่วโลกยกเว้นนักท่องเที่ยวที่มาจากนอกจีนแผ่นดินใหญ่
 • บัตรเข้าสวนสัตว์ทารองกาสำหรับ บัตรนี้เป็นบัตรสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศจีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน และมาเก๊า เท่านั้น
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน