>

บัตรเข้าชมเขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย (Lone Pine Koala Sanctuary)

บัตรเข้าชมเขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย (Lone Pine Koala Sanctuary)


บัตรเข้าชมเขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย (Lone Pine Koala Sanctuary)
รหัสทัวร์
TKA19100
ราคาเริ่มต้น
774 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • พบกับสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียมากมาย ทั้งโคอาล่า, ตัวตุ่น และตุ่นปากเป็ด
 • เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ท้องถิ่นเหล่านี้ในการแสดงโชว์ที่จัดขึ้นทุก ๆ วัน
 • อุ้มหมีโคอาล่า, ให้อาหารจิงโจ้ และพบกับสัตว์ป่าสุดน่ารักในออสเตรเลียในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
 • บริการ WiFi ฟรีทั่วสวนสัตว์ ให้คุณได้แบ่งปันความน่ารักของเหล่าสัตว์ให้เพื่อน ๆ ได้ชม

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมเขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย ผู้ใหญ่ 774
บัตรเข้าชมเขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย เด็กอายุ 3-17ปี 649

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชมธรรมดา 1 ใบ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • บัตรเข้าชมธรรมดาบริการรับส่ง
 • กิจกรรมใกล้ชิดกับโคอาล่า
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ1 ใบ

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 3-17 ปี
 • เด็กเล็กอายุ 0-2 ปีสามารถเข้าชมได้ฟรี
 • นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและสัมผัสจิงโจ้ได้
 • นอกจากการชมโคอาล่าแล้ว คุณยังสามารถกอดและถ่ายรูปกับโคอาล่าได้อีกด้วย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน