>

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์ (Cairns Aquarium)

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์ (Cairns Aquarium)


บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์ (Cairns Aquarium)
รหัสทัวร์
TKA22010
ราคาเริ่มต้น
1,330 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ดูสัตว์กว่า 15,000 ตัวและใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากที่สุดในโลก
 • ค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หลากหลายและสัตว์บกที่แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์ (Cairns Aquarium) ราคาผู้ใหญ่ 1,330
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์ (Cairns Aquarium) ราคาเด็ก 985

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ค่าเข้าชมทั่วไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแคนส์
 • การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศ การนำเสนอสัตว์ การให้อาหารนักประดาน้ำ การสัมผัสสัตว์ทะเลและสัตว์เลื้อยคลาน และรายการทอล์คโชว์
 • เข้าถึงถังเก็บน้ำลึกเพียง 10 เมตรของออสเตรเลีย, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล 360 องศา, อุโมงค์ใต้น้ำ 20 เมตร, ทางเดินไม้ชายเลน และนิทรรศการน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ
 • ประกันภัย

 หมายเหตุ

 • ตั๋วมีอายุการใช้งาน 90 วัน
จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน