ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน ฉงชิ่ง – เฟิงตู – เฟิงเจีย – เขื่อนสามหุบเขา – อี้ชาง


ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0137
จำนวนวันเดินทาง
4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ
1 ฉงชิ่ง
2 เฟิงตู
3 เฟิงเจีย
4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง

ท่าเรือ
เฟิงตู

ท่าเรือ
เฟิงเจีย

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
01 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 Deluxe Cabin 25,900 22,900 - - 19,600
Superior Cabin 35,900 31,900 - - 27,000
Deluxe Cabin 23,500 20,500 - - 17,000
Superior Cabin 33,500 29,500 - - 25,400
Executive Suite 71,900 44,500 - - -
01 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 Family Suite 82,900 51,500 - - -
Presidential Suite 140,500 51,500 - - -
Deluxe Cabin 23,500 20,500 - - 17,000
Superior Cabin 33,500 29,500 - - 25,400
Executive Suite 71,900 44,500 - - -
01 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 Family Suite 82,900 51,500 - - -
Presidential Suite 140,500 51,500 - - -

01 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Deluxe Cabin)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
25,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900
พักเดี่ยว
19,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
31,900
พักเดี่ยว
27,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500
พักเดี่ยว
17,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,500
พักเดี่ยว
25,400

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
44,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
82,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
140,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500
พักเดี่ยว
17,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,500
พักเดี่ยว
25,400

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
44,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
82,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
140,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500
จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน