ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ France Italy Malta Spain France


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0152
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Marseille (Provence), France - 18.00
2 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00/18.00
3 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
4 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
5 WED Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
6 THU At Sea - -
7 FRI Barcelona, Spain 09.00 07.00
8 SAT Marseille (Provence), France 07.00/08.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00/18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
07.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00/08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
23 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 Interior 42,900 - - - -
Balcony 50,600 - - - -
Oceanview 56,900 - - - -
Suite 68,900 - - - -
30 ก.ย. 66 - 07 ต.ค. 66 Interior 37,900 - - - -
Balcony 55,900 - - - -
Oceanview 60,900 - - - -
Suite 75,900 - - - -
07 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 Interior 38,900 - - - -
Balcony 48,900 - - - -
Oceanview 50,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
14 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 Interior 35,900 - - - -
Oceanview 42,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Suite 64,900 - - - -
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 Interior 35,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Oceanview 49,900 - - - -
Suite 81,900 - - - -
28 ต.ค. 66 - 04 พ.ย. 66 Interior 35,900 - - - -
Oceanview 44,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
Suite 64,900 - - - -
11 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 Interior 34,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
Suite 63,900 - - - -
18 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 Interior 33,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
25 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 Interior 31,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
Suite 60,900 - - - -
02 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 Interior 31,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
Suite 60,900 - - - -
09 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 Interior 29,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Balcony 39,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
16 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 Interior 33,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 43,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
23 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 Interior 60,900 - - - -
Oceanview 67,900 - - - -
Balcony 70,900 - - - -
Suite 89,900 - - - -
30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67 Interior 57,900 - - - -
Oceanview 64,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Suite 103,900 - - - -

23 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
(ห้องพัก : Interior)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
75,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
81,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
103,900
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน