ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta Spain (Cuise Only)


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta
รหัสทัวร์
CRU_0154
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Barcelona, Spain - 18.00
2 Marseille (Provence), France 07.00 18.00
3 Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00
4 Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
5 Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
6 Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
7 At Sea - -
8 Barcelona, Spain 09.00/07.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00/07.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
22 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 Interior 49,900 - - - -
Balcony 64,900 - - - -
Oceanview 68,900 - - - -
Suite 72,900 - - - -
29 ก.ย. 66 - 06 ต.ค. 66 Interior 44,900 - - - -
Balcony 55,900 - - - -
Oceanview 58,900 - - - -
Suite 89,900 - - - -
06 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 Interior 40,900 - - - -
Balcony 47,900 - - - -
Oceanview 50,900 - - - -
Suite 77,900 - - - -
13 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 Interior 40,900 - - - -
Oceanview 48,900 - - - -
Balcony 49,900 - - - -
Suite 69,900 - - - -
20 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 Interior 45,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
Oceanview 52,900 - - - -
Suite 80,900 - - - -
27 ต.ค. 66 - 03 พ.ย. 66 Interior 38,900 - - - -
Oceanview 42,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Suite 66,900 - - - -
03 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 Interior 31,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Oceanview 45,900 - - - -
Suite 59,900 - - - -
10 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 Interior 34,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
Oceanview 48,900 - - - -
Suite 63,900 - - - -
17 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 Interior 30,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
24 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66 Interior 29,900 - - - -
Oceanview 35,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
01 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 Interior 29,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
08 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 Interior 29,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
Suite 58,900 - - - -
15 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 Interior 34,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Suite 62,900 - - - -
22 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 Oceanview 56,900 - - - -
Balcony 62,900 - - - -
Suite 66,900 - - - -
Interior 70,900 - - - -
29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 66 Interior 58,900 - - - -
Oceanview 64,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Suite 86,900 - - - -

22 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
(ห้องพัก : Interior)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
72,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
47,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
77,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
69,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
80,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
30,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
86,900
จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน