ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก - 15.00
2 MON 30 ธ.ค. 66 ซานย่า 12.00 -
3 TUE 30 ธ.ค. 66 ล่องน่านน้ำสากล - 9.00
4 WED 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก 07.00 -

วันที่ 1 (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15.00

ท่าเรือ
ซานย่า
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
9.00

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน