แพ็กเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวท่องเมือง 2 เชียง เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวท่องเมือง 2 เชียง เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวท่องเมือง 2 เชียง เชียงราย เชียงใหม่ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0179
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • วัดร่องเสือเต้น
 • หมู่บ้านแม่กำปอง
 • วัดร่องขุ่น
 • ชุมชนโหล่งฮิมคาว
 • บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ออนเซ็น เชียงราย
 • ตลาดต้นพะยอม
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
 • ไร่ชาฉุยฟง

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินแม่ฟ้าหลวง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-ไร่ชาฉุยฟง-วัดร่องเสือเต้น–วัดห้วยปลากั้ง เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ( -/L/-)
 • วันที่

  2

  วัดร่องขุ่น–บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน–หมู่บ้านแม่กำปอง–ชุมชนโหล่งฮิมคาว (B/L/D)
 • วันที่

  3

  วัดพระธาตุดอยคำ-วัดพระธาตุดอยสุเทพ–วัดอุโมงค์–ซื้อของฝาก (B/L/-)

โรงแรมบลูลากูน/เอ็มบูติค (ระดับ 3 ดาว) + โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ระดับ 4 ดาว)

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
6,000 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
9,300 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
1,100 บาท

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
6,400 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
9,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
1,500 บาท

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
7,300 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
10,600 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
2,400 บาท
รายการ เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละสถานะ
  โรงแรมบลูลากูน/เอ็มบูติค (ระดับ 3 ดาว) + โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ระดับ 4 ดาว) 6,000 9,300 1,100
  โรงแรมแสน เชียงราย (ระดับ 4 ดาว) + โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ระดับ 4 ดาว) 6,400 9,700 1,500
  The Riverie by Katathani Chiang Rai (ระดับ 5 ดาว) + โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ระดับ 4 ดาว) 7,300 10,600 2,400

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน   71
รหัสทัวร์ :: PKG_0180

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 7,700 บาท/ท่าน