แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน


แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0197
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ
 • ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์
 • เกาะไถ่
 • เกาะปอดะ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง-)
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ (เช้า/-/-)

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,900
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
7,100
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,100
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,100
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,400
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,400
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,700
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,490
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,190
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,900
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
6,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,190
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,190
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,190
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,490
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,690
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,690
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
4,990
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,990
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
5,400
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,400
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0

ผู้ใหญ่/บาท
7,100
เด็กเสริมเตียง/บาท
6,100
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
0
รายการ ผู้ใหญ่/บาทเด็กเสริมเตียง/บาทพักเดี่ยวเพิ่ม/บาทสถานะ
  Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง   4,990   3,900   0
  Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง   4,990   3,900   0
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง   7,100   5,100   0
  LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง   4,990   3,700   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   4,990   3,700   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   5,100   3,700   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   5,400   3,700   0
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง   5,400   3,700   0
  Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66)   4,990   3,990   0
  Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,490   4,490   0
  Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,190   4,190   0
  Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   4,900   3,990   0
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)   4,990   3,990   0
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,290   4,290   0
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   6,290   5,290   0
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,390   4,390   0
  Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   5,190   4,190   0
  LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66)   4,990   3,990   0
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,190   4,190   0
  LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,490   4,490   0
  LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,290   4,290   0
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   4,990   3,990   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)   4,990   3,990   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,390   4,290   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,690   4,690   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,390   4,390   0
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   4,990   3,990   0
  Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66)   4,990   3,990   0
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)   4,990   3,990   0
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,400   4,400   0
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)   7,100   6,100   0

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน