รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
ราคาเริ่มต้น
0 /ท่าน ไฮไลท์

 • Free Speedboat รับส่ง เพียง 15 นาที
 • เกาะไม่ใหญ่ มีความเป็นส่วนตัวสูง
 • รีสอร์ทระดับ 5 ดาว (ไม่รับเด็กต่ำกว่า 12ปี)
 • ห้องออกแบบสวยและมีขนาดใหญ่ 91 ตร.ม.
 • ทุกห้องมี Plunge pool, Jacuzzi, พื้นกระจกดูปลา
 • มี Butler คอยให้การดูแล
 • Mini bar และ Snack แน่นตู้ เติมทุกวัน
 • มีแนวปะการังและมีสัตว์น้ำที่ดีที่สุดใน male
 • ให้บริการแบบ Premium All Inclusive
 • มีห้องอาหารญี่ปุ่น (ไม่จำกัดสิทธิ์)
 • บริการอาหารแบบ Set Menu 3 - 5 คอร์ส
 • Free ไอศครีมบริการทุกวัน
 • Free High Tea ยามบ่าย
 • Free กิจกรรม Snorkelling guide house reef

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
 • วันที่

  2

  มัลดีฟส์
 • วันที่

  3

  กรุงเทพฯ

1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

3วัน 2คืน
35,900
4วัน 3คืน
53,600
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
39,500
4วัน 3คืน
59,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
46,500
4วัน 3คืน
68,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
30,500
4วัน 3คืน
44,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
47,600
4วัน 3คืน
71,400
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
52,200
4วัน 3คืน
78,300
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
54,500
4วัน 3คืน
81,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
30,500
4วัน 3คืน
44,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
44,200
4วัน 3คืน
65,300
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
48,500
4วัน 3คืน
71,800
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
50,700
4วัน 3คืน
75,000
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
45,200
4วัน 3คืน
66,700
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
49,500
4วัน 3คืน
73,300
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
51,700
4วัน 3คืน
76,500
5วัน 4คืน
0

3วัน 2คืน
30,500
4วัน 3คืน
44,800
5วัน 4คืน
0
รายการ 3วัน 2คืน4วัน 3คืน5วัน 4คืนสถานะ
  1 Nov - 26 Dec 2023 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   35,900   53,600   0
  1 Nov - 26 Dec 2023 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   39,500   59,800   0
  1 Nov - 26 Dec 2023 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi   46,500   68,800   0
  1 Nov - 26 Dec 2023 Extra Adult   30,500   44,800   0
  27 Dec - 10 Jan 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   47,600   71,400   0
  27 Dec - 10 Jan 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   52,200   78,300   0
   27 Dec - 10 Jan 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi   54,500   81,800   0
  27 Dec - 10 Jan 2024 Extra Adult   30,500   44,800   0
  11 Jan - 31 Mar 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   44,200   65,300   0
  11 Jan - 31 Mar 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   48,500   71,800   0
  11 Jan - 31 Mar 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi   50,700   75,000   0
  1 - 30 Apr 2024 Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   45,200   66,700   0
  1 - 30 Apr 2024 Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi   49,500   73,300   0
  1 - 30 Apr 2024 Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi   51,700   76,500   0
  1 - 30 Apr 2024 Extra Adult   30,500   44,800   0

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ราคาห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่งสนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน
 • บริการแบบ Premium All Inclusive (อาหารเช้า กลางวัน เย็น เครื่องดื่ม)
 • บริการเครื่องดื่มทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์
 • ฟรี Welcome glass of sparkling wine or cinnamon magic tea
 • ฟรี Welcome bottle of sparkling wine or non-alcoholic sparkling wine
 • ฟรี Welcome fresh fruits and mixed nut platter
 • ฟรี Mini Bar, Fresh fruits เติมวันละครั้ง
 • ฟรี Evening Canapes served in villa and Evening turndown chocolates
 • ฟรี Evening High Tea served with cookies and savories or assorted ice cream at Farivalhu Fine Dining restaurant
 • ฟรี Snack menu option for lunch at Kandolhi Bar or Dhoni Bar as an alternate to lunch
 • ฟรี Japanese set menu meal experience in Kitajima restaurant. Subject to prior reservations
 • ฟรี Option of a three-course set menu dinner at Kakuni barefoot restaurant. Subject to prior reservations
 • ฟรี Evening sundown cocktails at Kandolhi Bar
 • ฟรี Snorkeling equipment และ Non motorize water sport (Kayak, Canoe)
 • Free Wi-Fi
 • ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
 • กิจกรรมดำน้ำ, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

 นโยบายการยกเลิก

 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได้
 • โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาห้องพักประเภทอื่น ราคาพักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • รีสอร์ทไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน