ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2] 6 วัน (EY) **เม.ย. - มิ..ย.** article

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  นิวเยรูซาเล็ม  
     ทัวร์รัสเซีย

     รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม [เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2] 6 วัน

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Etihad Airways (EY)

    วันเดินทาง       เม.ย. - มิ.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     27,999 บาท


ไฮไลท์
 

  มอสโคว์          พระราชวังเครมลิน          วิหารเซ็นต์บาซิล

  ขี่สุนัขลากเลื่อน         จัตุรัสแดง          โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

01 – 06 เมษายน 2563

01APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

02APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

05APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

05APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

27,999

7,900

03 – 08 เมษายน 2563

03APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

04APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

07APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

07APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

04 – 09 เมษายน 2563

04APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

05APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

08APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

08APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

09 – 14 เมษายน 2563

09APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

40,999

8,900

10 – 15 เมษายน 2563

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

11APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

14APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

14APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999

8,900

11 – 16 เมษายน 2563

11APR EY401 BKK-AUH 20.45-00.15+1

12APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

15APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

15APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999

8,900

12 – 17 เมษายน 2563

12APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

13APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

16APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

16APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

45,999

8,900

13 – 18 เมษายน 2563

13APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

14APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

17APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

17APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

43,999

8,900

18 – 23 เมษายน 2563

18APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

19APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

22APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

22APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999

7,900

21 – 26 เมษายน 2563

21APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

22APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

25APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

25APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

27,999

7,900

24 – 29 เมษายน 2563

24APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

25APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

28APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

28APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999

7,900

25 – 30 เมษายน 2563

25APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

26APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

29APR EY68   DME-AUH 12.40-18.55

29APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

28,999

7,900

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563

28APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

29APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563

29APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

30APR EY65   AUH-DME 02.25-06.50

03MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

03MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

01MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

04MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

04MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

01 – 06 พฤษภาคม 2563

01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

02MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

05MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

05MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

02 – 07 พฤษภาคม 2563

02MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

05 – 10 พฤษภาคม 2563

05MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

06MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

09MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

09MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

06 – 11 พฤษภาคม 2563

06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

07MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

10MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

10MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

09 – 14 พฤษภาคม 2563

09MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

10MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

13MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

13MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

15 – 20 พฤษภาคม 2563

15MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

16MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

19MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

19MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

16 – 21 พฤษภาคม 2563

16MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

17MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

20MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

20MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

23 – 28 พฤษภาคม 2563

23MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

24MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

27MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

27MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

26 – 31 พฤษภาคม 2563

26MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

27MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

30MAY EY68   DME-AUH 12.40-18.55

30MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563

29MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

30MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

02JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

02JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563

30MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

31MAY EY65   AUH-DME 02.25-06.50

03JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

03JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

02 – 07 มิถุนายน 2563

02JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

03JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

06JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

06JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

30,999

7,900

03 – 08 มิถุนายน 2563

03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

04JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

07JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

07JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

06 – 11 มิถุนายน 2563

06JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

07JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

10JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

10JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

16 – 21 มิถุนายน 2563

16JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

17JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

20JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

20JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

20 – 25 มิถุนายน 2563

20JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

21JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

24JUN EY68   DME-AUH 12.40-18.55

24JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563

27JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45

28JUN EY65   AUH-DME 02.25-06.50

01JUL EY68   DME-AUH 12.40-18.55

01JUL EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1

29,999

7,900

โปรแกรม ทัวร์รัสเซีย

วันแรก        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี 

(EY 405 : 1825-2145)


วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี  - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต  

(EY 65 : 0225-0650)


วันที่สาม       เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค


วันที่สี่
     เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียน มอล


วันที่ห้า        เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี

(EY 68 : 1240-1855 / EY 406 : 2335-0910)


วันที่หก        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง   

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

2. ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน

7. ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

3. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **

    2. แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **

    3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  

ZT 0302


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7 วัน (SQ) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7 วัน (TG) **ก.พ. - มิ.ย.** article