ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (VU)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (VU)

ลาวไก ชาปา นั่งรถราง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานชิปัน ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ตลาด LOVE MARKET MOANA CAFE' SAPA ร้านเยื่อไผ่ ช้อปปิ้ง 36 สาย สุสานโฮจิมินห์


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ 4วัน 3คืน (VU)
รหัสทัวร์
VN_VU00038
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.พ. 67 - 26 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Vietravel Airlines
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรรภูมิ กรุงเทพ-สนามบินนอยบ๋าย ฮานอย-นำท่านเดินทางสู่เมืองลาวไก
 • วันที่

  2

  เมืองลาวไก-เมืองซาปา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าขึ้นฟานซิปัน-ทะเลสาบเมืองซาปา-โบสถ์ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
 • วันที่

  3

  MOANA CAFE’ SAPA-เมืองลาวไก-ถ่ายรูปที่หน้าด่านชายแดน-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮานอย-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • วันที่

  4

  ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์-สนามบินนอยบ่าย ฮานอย-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
14,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
13,999
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 3,500 4,900 12,999 25
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 3,500 4,900 12,999 25
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 15,999 15,999 - 3,500 4,900 13,999 25
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 15,999 15,999 - 3,500 4,900 13,999 25
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 14,999 14,999 - 3,500 4,900 12,999 25
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 14,999 14,999 - 3,500 4,900 12,999 25
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 3,500 4,900 13,999 25
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 16,999 16,999 - 3,500 4,900 14,990 31
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 15,999 15,999 - 3,500 4,900 13,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน