ทัวร์จีน CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน ชมหมู่บ้านโบราณในหุบเขา เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เช็คอิน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณอายุหลายร้อยปี พักสองอุทยานที่ ฝูหรงเจิ้น และ เฟิ่งหวง สูดโอโซนธรรมชาติ 100% ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก


ทัวร์จีน CHINA ZHANGJIAJIE ซุปตาร์ คิดถึงเธอทุกที ที่จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
CN_VZ00095
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศต้าหยง - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย – ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน - ยอดเขาเทียนเหมินชาน + ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า บันไดเลื่อนทะลุเขาประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง - ตึกมหัศจรรย์ 72 - Option เสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว หรือโชว์ ROMANTIC ZHANGJIEJIA
 • วันที่

  4

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ถนนซีปู้เจีย - ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD - Option เสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย
 • วันที่

  5

  ร้านชา - ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – Option เสริม! อุทยานจางเจียเจี้ย + เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) + ขึ้นลิฟท์แก้ว สะพานหนึ่งในใด้หล้า
 • วันที่

  6

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง –ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
20,888
เด็กมีเตียง
20,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888
เด็กมีเตียง
18,888
เด็กไม่มีเตียง
18,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,888
เด็กมีเตียง
19,888
เด็กไม่มีเตียง
19,888
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 20,888 20,888 20,888 6,000 3,000 - 35
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 18,888 18,888 18,888 6,000 3,000 - 35
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 19,888 19,888 19,888 6,000 3,000 - 35
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 19,888 19,888 19,888 6,000 3,000 - 35
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 19,888 19,888 19,888 6,000 3,000 - 35
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 19,888 19,888 19,888 6,000 3,000 - 35
31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67 19,888 19,888 19,888 6,000 3,000 - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน