ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8วัน 7คืน (9C)

เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8วัน 7คืน เข้าชม ถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ตื่นตากับ ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์


ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง 8วัน 7คืน (9C)
รหัสทัวร์
CN_9C00021
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
18 พ.ค. 67 - 18 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Spring Airlines
ราคาเริ่มต้น
82,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเฉินตู
 • วันที่

  2

  เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - บินภายในสู่เมืองจางเย่ -วัดต้าฝอซื่อ
 • วันที่

  3

  เมืองจางเย่ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจียยี่กวน
 • วันที่

  4

  เมืองเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ - ตุนหวง - หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 • วันที่

  5

  เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน
 • วันที่

  6

  ทูรูฟาน – เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ – คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปล่วเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์
 • วันที่

  7

  สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
 • วันที่

  8

  เฉินตู – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

18 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,900
พักเดี่ยว
12,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
02 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
16 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 82,900 - - 12,000 - - 20
06 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 84,900 - - 12,000 - - 20
21 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 84,900 - - 12,000 - - 20
07 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 84,900 - - 12,000 - - 20
18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 84,900 - - 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน