ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน เยือนดินแดนเทพนิยาย จิ่วจ้ายโกว สวรรค์ในแดนดิน อุทยานธารน้ำมังกร หวงหลง เดินเล่นถนนโบราณซุนซีลู่ เช็คอินแพนด้ายักษ์เซลฟี่


ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (3U)
รหัสทัวร์
CN_3U00021
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
10 พ.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Sichuan Airlines
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
 • วันที่

  2

  เมืองตูเจียงเยี่ยน • ร้านหนังสือจงซูเก๋อ • ผ่านชม ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (โดยรถของอุทยาน)
 • วันที่

  4

  ร้านหยก • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองตูเจียงเยี่ยน
 • วันที่

  5

  ร้านชา • จัตุรัสหย่างเทียนวู • รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์ • เมืองเฉินตู • ร้านยางพารา • ถนนคนเดินซุนซีลู่ • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ
 • วันที่

  6

  ร้านบัวหิมะ • วัดเหวินซู • ถนนโบราณจินลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 - 19,999 20
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 - 20,999 20
31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 - 20,999 20
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 - 20,999 20
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 - 23,999 20
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 - 23,999 20
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,000 - 26,999 20
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,000 - 26,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน