ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL SUMMER HAKODATE FURANO 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL SUMMER HAKODATE FURANO 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น SPECIAL SUMMER HAKODATE FURANO 7วัน 5คืน ทุ่งดอกไม้หลากสี+ทุ่งลาเวนเดอร์ อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์เมล่อน กิจกรรมเก็บเชอร์รี่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ หุบเขาจิโกกุดานิ


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL SUMMER HAKODATE FURANO 7วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
JP_TG00617
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
72,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเซะ-โนโบริเบ็ทสึ-หุบเขาจิโกกุดานิ-ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
 • วันที่

  3

  ตลาเช้าฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-กิจกรรมเก็บผลไม้(เชอรี่)- แช่น้ำแร่
 • วันที่

  4

  คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำ-โรงงานช้อคโกเลตอิชิยะ-แช่น้ำแร่
 • วันที่

  5

  ศิลปะบนทุ่งข้าว TAMBO ART-ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ-ทุ่งดอกไม้หลากสี ชิกิไซโนะโอกะ ***เมนูพิเศษปิ้งย่างร้านดังนันดะ [ปู 3 ชนิด]
 • วันที่

  6

  เนินพระพุทธเจ้า-มิตซุยเอ้าท์เล็ต-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • วันที่

  7

  สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

20 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
72,900
เด็กมีเตียง
69,900
เด็กไม่มีเตียง
64,900
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
40,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 72,900 69,900 64,900 8,900 9,900 40,900 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน