ทัวร์จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6วัน 5คืน (TG)

เที่ยวจีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6วัน 5คืน สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยื่อนอุทยานแห่งชาติหวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา


ทัวร์จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
CN_TG00162
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
19 พ.ย. 67 - 14 เม.ย. 68
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
35,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณอันชุน
 • วันที่

  2

  นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – หมู่บ้านชาวทิเบต – เมืองจิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า
 • วันที่

  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเจิ้นเจียงกวน-เฉิงตู – เมืองเฉิงตู
 • วันที่

  5

  POP MART – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู๋หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • วันที่

  6

  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,990
เด็กมีเตียง
35,990
เด็กไม่มีเตียง
35,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,990
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990
เด็กมีเตียง
39,990
เด็กไม่มีเตียง
39,990
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
29,990
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 35,990 35,990 35,990 6,500 10,000 25,990 20
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 39,990 39,990 39,990 6,500 10,000 29,990 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน