ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ซุปตาร์ หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ซุปตาร์ หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

เที่ยวจีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ซุปตาร์ หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6วัน 5คืน ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน,เมืองโบราณลี่เจี่ยง,เมืองโบราณต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว” พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากลี่เจียงสู่คุนหมิง ทัวร์ไม่ลงร้าน


ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ซุปตาร์ หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)
รหัสทัวร์
CN_8L00063
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ก.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Lucky Air
ราคาเริ่มต้น
20,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน
 • วันที่

  2

  ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
 • วันที่

  3

  วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
 • วันที่

  4

  วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่

  5

  อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - ความประทับใจแห่งลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่เมืองคุนหมิง - เมืองคุนหมิง
 • วันที่

  6

  วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ท่าอากาศยานนานา ชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
20,888
เด็กมีเตียง
20,888
เด็กไม่มีเตียง
20,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888
เด็กมีเตียง
21,888
เด็กไม่มีเตียง
21,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
15,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888
เด็กมีเตียง
24,888
เด็กไม่มีเตียง
24,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888
เด็กมีเตียง
24,888
เด็กไม่มีเตียง
24,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888
เด็กมีเตียง
24,888
เด็กไม่มีเตียง
24,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
18,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888
เด็กมีเตียง
22,888
เด็กไม่มีเตียง
22,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
16,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,888
เด็กมีเตียง
25,888
เด็กไม่มีเตียง
25,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,888
เด็กมีเตียง
25,888
เด็กไม่มีเตียง
25,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
19,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
23,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
17,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
เด็กไม่มีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
เด็กไม่มีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
23,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
เด็กไม่มีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
23,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
เด็กไม่มีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
23,888
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
เด็กไม่มีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
21,888
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 20,888 20,888 20,888 5,000 6,000 14,888 25
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 21,888 21,888 21,888 5,000 6,000 15,888 25
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 24,888 24,888 24,888 5,000 6,000 18,888 25
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 24,888 24,888 24,888 5,000 6,000 18,888 25
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 24,888 24,888 24,888 5,000 6,000 18,888 25
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
26 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 22,888 22,888 22,888 5,000 6,000 16,888 25
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 25,888 25,888 25,888 5,000 6,000 19,888 25
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 25,888 25,888 25,888 5,000 6,000 19,888 25
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 23,888 23,888 23,888 5,000 6,000 17,888 25
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 27,888 27,888 27,888 5,000 6,000 21,888 25
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 29,888 29,888 29,888 5,000 6,000 23,888 25
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 29,888 29,888 29,888 5,000 6,000 23,888 25
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 29,888 29,888 29,888 5,000 6,000 23,888 25
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 27,888 27,888 27,888 5,000 6,000 21,888 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน