ทัวร์รัสเซีย มอสโค เซ้ต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์

ทัวร์รัสเซีย มอสโค เซ้ต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์

ทัวร์รัสเซีย มอสโค เซ้ต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส- พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟด่วน SAPSAN


ทัวร์รัสเซีย มอสโค เซ้ต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์
รหัสทัวร์
VCRU_EK00006
จำนวนวันเดินทาง
8วัน5คืน
กำหนดการเดินทาง
02 เม.ย. 65 - 29 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ (ประเทศรัสเซีย) - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 • วันที่

  3

  มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
 • วันที่

  4

  มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม
 • วันที่

  5

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง
 • วันที่

  6

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว
 • วันที่

  7

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
 • วันที่

  8

  ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

03 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
70,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
70,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
70,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
70,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
70,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
70,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
65,900 บาท
เด็กมีเตียง
65,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
70,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
70,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
70,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
70,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,900 บาท
เด็กมีเตียง
75,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
75,900 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
75,900 บาท
เด็กมีเตียง
75,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
75,900 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
24 ก.ย. 65 - 01 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
01 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
08 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 70,900 70,900 70,900 8,500 - - 25
15 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 70,900 70,900 70,900 8,500 - - 25
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 70,900 70,900 70,900 8,500 - - 25
29 ต.ค. 65 - 05 พ.ย. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
05 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
19 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
26 พ.ย. 65 - 03 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900 8,500 - - 25
03 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 70,900 70,900 70,900 8,500 - - 25
10 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 70,900 70,900 70,900 8,500 - - 25
23 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 75,900 75,900 75,900 11,500 - - 25
29 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 75,900 75,900 75,900 11,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง