ทัวร์เกาหลี My Autumn ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโพชอน 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี My Autumn ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโพชอน 5วัน 3คืน

สนุกเต็มวันกับสวนสนุก Lotte World พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบกเดินวังเคียงบีกคุง มีไกด์ดูแล เที่ยวสบายๆ พักโซล 3 คืน บริการลงทะเบียน!! K-ETA / Q-CODE / จอง RT-PCR เกาหลี


ทัวร์เกาหลี My Autumn ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโพชอน 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
STKR_LJ00097
จำนวนวันเดินทาง
5วัน คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ต.ค. 65 - 25 พ.ย. 65
เดินทางโดย
aljinair.jpg
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานที่ในฉากของซีรีย์ดัง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน” CRASH LANDING ON YOU - เข้าที่พัก
 • วันที่

  3

  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) - แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
 • วันที่

  4

  ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรู้วิธีทำ “คิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง ( ตลาดชื่อดังของเกาหลี )
 • วันที่

  5

  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปสวยๆ - หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน

01 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,900 บาท
จอยแลนด์
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
02 ต.ค. 65 - 06 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
03 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
04 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
05 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
06 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
07 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
08 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
09 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 26,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 25,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 25,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
28 ต.ค. 65 - 01 พ.ย. 65 24,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
29 ต.ค. 65 - 02 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
30 ต.ค. 65 - 03 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
31 ต.ค. 65 - 04 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
01 พ.ย. 65 - 05 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
02 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
03 พ.ย. 65 - 07 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
04 พ.ย. 65 - 08 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
05 พ.ย. 65 - 09 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
06 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
07 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
08 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
09 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 21,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 22,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 23,999 - - 5,000 5,900 8,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน