ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน(พักซาปา 2คืน)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน(พักซาปา 2คืน)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน(พักซาปา 2คืน) ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ วัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา-นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า -สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ฮานอย-นิงห์บิง-ล่องเรือกระจาดจางอาน


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-จางอาน 4วัน3คืน(พักซาปา 2คืน)
รหัสทัวร์
KJVN_FD00118
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ก.พ. 66 - 22 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ วัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา
 • วันที่

  2

  นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่ ถนนคนเดินซาปา
 • วันที่

  3

  สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • วันที่

  4

  สนามบินฮานอย-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

02 ก.พ. 66 - 05 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
2 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
3 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
22 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
23 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กมีเตียง
19,999 บาท
จอยแลนด์
14,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กมีเตียง
19,999 บาท
จอยแลนด์
14,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,999 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
จอยแลนด์
16,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
จอยแลนด์
16,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กมีเตียง
20,999 บาท
จอยแลนด์
15,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
เด็กมีเตียง
17,999 บาท
จอยแลนด์
12,999 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ก.พ. 66 - 05 ก.พ. 66 17,999 17,999 - 5,000 2,000 12,999 2
04 ก.พ. 66 - 07 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 3
09 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 22
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 23
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 26
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
04 มี.ค. 66 - 07 มี.ค. 66 19,999 19,999 - - - 14,999 30
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
06 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 19,999 19,999 - - - 14,999 30
08 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 20,999 20,999 - - - 15,999 30
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 21,999 21,999 - - - 16,999 30
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 21,999 21,999 - - - 16,999 30
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 20,999 20,999 - - - 15,999 30
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 17,999 17,999 - - - 12,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน