ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน ตะลุยหิมะที่ลานสกีฟูจิเท็น เช็คอินแลนด์มาร์ค!! ปราสาทโอซาก้า วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ สวนโออิชิปาร์ค ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ ร้านปลอดภาษี Shikido Kawaguchiko


ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW OSAKA TOKYO 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
ITCJP_XJ00253
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ม.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาหาร เที่ยง,เย็น
 • วันที่

  3

  ร้านมีดซันชู – การชมการแสดงดาบอิไอกิริ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
 • วันที่

  4

  นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
 • วันที่

  5

  สวนโออิชิปาร์ค – ลานสกีฟูจิเท็น - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อาหาร เช้า,เที่ยง
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า

17 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
3 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
1 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
6 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
27 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
11,500 บาท
เด็กทารก
4,800 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 3
24 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 1
31 ม.ค. 66 - 05 ก.พ. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 6
07 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 41,888 39,888 - 11,500 4,800 - 30
14 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 20
21 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 19
28 ก.พ. 66 - 05 มี.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 30
07 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 27
14 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 30
21 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 39,888 39,888 - 11,500 4,800 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน