ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน เยือน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองในฝันแห่งยุโรป นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงาม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น กลางหุบเขา "หมู่บ้านเซอร์แมท'' น้ำตกไรน์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เช็คอิน ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ ปราสาทกรูแยร์ สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน
รหัสทัวร์
ITCCH_EY00028
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
06 มิ.ย. 66 - 15 ก.ย. 66
เดินทางโดย
aletihadairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY407 BKK-AUH 19.55-23.25
 • วันที่

  2

  EY051 AUH-GVA 02.35-07.25 ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – เก้าอี้สามขา –จัตุรัส Place des Nations – เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว – ศาลาไทย – Olympic Museum
 • วันที่

  3

  เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – เมืองมองเทรอซ์ - ปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี - Uferpromenade von Montreux – ปราสาทซิลยอง – เมืองทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท
 • วันที่

  4

  เมืองกรูแยร์ – ปราสาทกรูแยร์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen - Kirchhofer & Hoheweg
 • วันที่

  5

  เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ - เมือง Isaltwald - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น
 • วันที่

  6

  เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ซาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน –Schwanenplatz – เมืองซุก - Lohri AG Store – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke – โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
 • วันที่

  7

  เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY074 ZRH-AUH 11.30-19.40
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY402 AUH-BKK 21.40-07.20

06 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
70,400 บาท
พักเดี่ยว
16,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 79,900 70,400 - 16,500 14,500 - 25
29 มิ.ย. 66 - 06 ก.ค. 66 79,900 70,400 - 16,500 14,500 - 25
10 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 79,900 70,400 - 16,500 14,500 - 25
15 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 79,900 70,400 - 16,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน