ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน เที่ยวเยรูซาเล็ม นครแห่งสามศรัทธา ชมเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิเศษ : อาหารแบบบุปเฟต์เมนู และมีอาหารจีน 2 มื้อ เขาเนโบ สถานที่เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพของ โมเสส หรือ นบีมูซา เดดซี ทดลองลอยตัวในทะเลที่เค็มที่สุดในโลก อควาบา ล่องเรือท้องกระจก วาดิรัม นั่งรถ 4WD ท่องทะเลทราย และนอนแคมป์ ชมดวงดาว


ทัวร์อิสราเอล-จอร์แดน เข้าเทลอาวีฟ ออกอัมมาน 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
PNKIL_RJ00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alroyaljordanian.jpg
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ, สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อัมมาน – เทลอาวีฟ – เมืองเก่ายัฟฟา – เมืองเก่าเยรูซาเล็ม - กำแพงตะวันตก - โดมศิลา – สถาบันพระวิหาร - ห้องชั้นบน Upper Room - บ้านคายาฟาส
 • วันที่

  3

  เยรูซาเล็ม – เมืองเยรีโค - เขาเนโบ – เมืองมาดาบา – ทะเลเดดซี
 • วันที่

  4

  เดดซี – ปราสาทเครัค - นครเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
 • วันที่

  5

  วาดี มูซา – อควาบา - ล่องเรือท้องกระจก –ทะเลทราย วาดิรัม
 • วันที่

  6

  อุทยานวาดิรัม - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย - อัมมาน
 • วันที่

  7

  กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – วิหารเฮอร์คิวลิส – โรงละครโรมัน - อิสระช็อปปิ้งที่ห้าง CITY Mall - สนามบิน
 • วันที่

  8

  สนามบิน – อัมมาน – สุวรรณภูมิ

01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
85,900 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 เม.ย. 66 - 08 เม.ย. 66 85,900 - - - - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง