ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า ทาคายาม่า โกเบ สกีร็อคโค สโนว์พาร์ค 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า ทาคายาม่า โกเบ สกีร็อคโค สโนว์พาร์ค 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า ทาคายาม่า โกเบ สกีร็อคโค สโนว์พาร์ค 6วัน 4คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เข้าชมปราสาทโอซาก้า - ลานสกีร็อคโค สโนว์พาร์ค - ย่านไชน่าทาวน์ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์


ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า ทาคายาม่า โกเบ สกีร็อคโค สโนว์พาร์ค 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
SNJP_TG00167
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
45,977 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ
 • วันที่

  3

  เกียวโต วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เข้าชมปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ
 • วันที่

  4

  ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว
 • วันที่

  5

  โกเบ ลานสกีร็อคโค สโนว์พาร์ค - ย่านไชน่าทาวน์ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - พอร์ททาวเวอร์ - ริงกุเอาท์เล็ต
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

01 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
48,977 บาท
เด็กมีเตียง
48,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
46,977 บาท
พักเดี่ยว
9,977 บาท
เด็กทารก
9,977 บาท
จอยแลนด์
30,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,977 บาท
เด็กมีเตียง
45,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,977 บาท
พักเดี่ยว
9,977 บาท
เด็กทารก
9,977 บาท
จอยแลนด์
30,977 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 48,977 48,977 46,977 9,977 9,977 30,977 20
14 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 45,977 45,977 43,977 9,977 9,977 30,977 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน