ทัวร์ยุโรปแอลป์ 10 วัน TG -ช่วงสงกรานต์

ทัวร์ยุโรปแอลป์ 10 วัน TG -ช่วงสงกรานต์

ทัวร์ยุโรปแอลป์ 10 วัน TG -ช่วงสงกรานต์ มิวนิค, โอเบอรามาเกา, เอททัล, เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, เบิร์ชเทสกาเด้น, ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee), หมู่บ้านอาร์มเซา -ซอลส์เบิร์ก, ฮัลล์ชตัทท์, วัทเทนส์, สวารอฟสกี้, อินซ์บรูกซ์, หลังคาทองคำ


ทัวร์ยุโรปแอลป์ 10 วัน TG -ช่วงสงกรานต์
รหัสทัวร์
WCEU_TG00013
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
139,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนไฮม์
 • วันที่

  3

  โรเซนไฮม์ - เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee)- หมู่บ้านอาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก
 • วันที่

  4

  ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์ชตัทท์ – วัทเทนส์ – สวารอฟสกี้ - อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ - ย่านเมืองเก่า
 • วันที่

  5

  อินซ์บรูกซ์ – ลิกเตนสไตน์ - กรุงวาดุส – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกสโทบบาค – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ลูเซิร์น – ชมเมือง
 • วันที่

  7

  ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ซุก – ซูริค
 • วันที่

  8

  ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ซูริค – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

07 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
139,900 บาท
เด็กมีเตียง
139,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
139,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน