ทัวร์อังกฤษ พรีเมี่ยม อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 10 วัน (TG)

ทัวร์อังกฤษ พรีเมี่ยม อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 10 วัน (TG)

ทัวร์อังกฤษ พรีเมี่ยม อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 10 วัน (TG) เที่ยวเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆที่น่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก) -สัมผัสเมืองมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์แบบอังกฤษอย่างแท้จริง อาหารดีที่พักเยี่ยม -ตะลุยมหานคร ลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ อย่างจุใจ, บริสทอล -บาธ, สโตนเฮนจน์, BICESTER OUTLET, ลอนดอน


ทัวร์อังกฤษ พรีเมี่ยม อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลล์ 10 วัน (TG)
รหัสทัวร์
GB_TG00032
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค. 66 - 07 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
159,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ลอนดอน
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – ชมเมือง
 • วันที่

  3

  ยอร์ค – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
 • วันที่

  4

  เอดินเบอร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอเมียร์ – ลิเวอร์พูล – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด - สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน – บริสทอล
 • วันที่

  6

  บริสทอล – ไบบูรี – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - คาร์ดิฟฟ์ – เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ – บริสทอล
 • วันที่

  7

  บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์–BICESTER OUTLET–ลอนดอน
 • วันที่

  8

  ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน - ชมมงกุฎเพชร – ชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster
 • วันที่

  9

  ลอนดอน – ขึ้นลอนดอน อาย – ช้อปปิ้งห้างแฮร์ลอดส์
 • วันที่

  10

  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

25 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900
เด็กมีเตียง
159,900
เด็กไม่มีเตียง
159,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900
เด็กมีเตียง
159,900
เด็กไม่มีเตียง
159,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900
เด็กมีเตียง
159,900
เด็กไม่มีเตียง
159,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
172,900
เด็กมีเตียง
172,900
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
169,900
เด็กมีเตียง
169,900
เด็กไม่มีเตียง
169,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
169,900
เด็กมีเตียง
169,900
เด็กไม่มีเตียง
169,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
169,900
เด็กมีเตียง
169,900
เด็กไม่มีเตียง
169,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20
21 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 159,900 159,900 159,900 35,900 - - 20
09 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 159,900 159,900 159,900 35,900 - - 20
22 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 159,900 159,900 159,900 35,900 - - 20
09 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 172,900 172,900 172,900 35,900 - - 20
30 เม.ย. 67 - 09 พ.ค. 67 169,900 169,900 169,900 35,900 - - 20
17 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 169,900 169,900 169,900 35,900 - - 20
07 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 169,900 169,900 169,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน