ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKIYE 9D6N

ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKIYE 9D6N

ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKIYE 9D6N มดอกทิวลิปหลากสีสัน Tulip Fest2023 @Emirgan Park เที่ยวชม Blue Mosque-โบสถ์ฮาเกียโซเฟีย-ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย- ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-คอนย่า-เมืองถ้ำคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้งสไปซ์มาร์เก็ต


ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKIYE 9D6N
รหัสทัวร์
VTGTR_TK00160
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
05 เม.ย. 66 - 04 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
33,559 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล (ตุรกี) -โบสถ์เซ้นต์โซเฟีย-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปิ-ชานัคคาเล่
 • วันที่

  3

  ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-ปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย
 • วันที่

  4

  ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไรน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
 • วันที่

  5

  คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน Underground City-เกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส
 • วันที่

  6

  Safranbolu-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต-จัตุรัสทักซิมสแควร์
 • วันที่

  7

  คัปปาโดเกีย-อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-Safranbolu
 • วันที่

  8

  อิสตันบูล-ชมดอกทิวลิปสวนอีเมอร์กัน - Balat Old Houses -หอคอยกาลาตา-สนามบิน
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

05 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
38,995 บาท
เด็กมีเตียง
38,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,995 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,995 บาท
เด็กมีเตียง
49,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,995 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,995 บาท
เด็กมีเตียง
38,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,995 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,995 บาท
เด็กมีเตียง
38,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,995 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,559 บาท
เด็กมีเตียง
33,559 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,559 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,559 บาท
เด็กมีเตียง
33,559 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,559 บาท
พักเดี่ยว
9,995 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 38,995 38,995 38,995 9,995 - - 25
13 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 49,995 49,995 49,995 9,995 - - 25
28 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 38,995 38,995 38,995 9,995 - - 25
29 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 38,995 38,995 38,995 9,995 - - 25
02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 33,559 33,559 33,559 9,995 - - 25
04 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 33,559 33,559 33,559 9,995 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน