ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองจางเย่ ชมด่านเจียยี่กวน ย้อนรอยอดีตเที่ยวเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง ชมภูเขาเปลวเพลิง ชมทะเลสาบจันทร์เสี้ยว


ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์
PDHCN_TG00023
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
18 พ.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
73,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองหลันโจว
 • วันที่

  2

  เมืองหลันโจว – เมืองจางเย่ – วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
 • วันที่

  3

  เมืองจางเย่ – เมืองเจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองตุนหวง
 • วันที่

  4

  หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)
 • วันที่

  5

  เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน
 • วันที่

  6

  เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง –ภูเขาเปล่วเพลิง- คานเอ๋อจิ่ง – เมืองอูรูมูฉี – สวนหงซาน
 • วันที่

  7

  พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้าปาจาร์ – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
 • วันที่

  8

  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ

18 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,000 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 73,000 - - 12,000 - - 16
23 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 73,000 - - 12,000 - - 16
01 มิ.ย. 66 - 08 มิ.ย. 66 73,000 - - 12,000 - - 16
13 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 73,000 - - 12,000 - - 16
11 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 73,000 - - 12,000 - - 16
25 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 73,000 - - 12,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน