ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR 3D2N ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสก็อต-เจดีย์โปตาทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ-เจดีย์ไจ๊เค๊า-พระนอนตาหวาน-วัดหง๊าทัตจี-พระหยกขาว


ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
MM_8M00022
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มิ.ย. 66 - 28 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Myanmar Airways International
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุ้ง-เมืองหงสาพระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-ไจ้ทีโย พระธาตุอินทร์แขวน
 • วันที่

  2

  พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ้ปุ่น(พระ4ทิศ)-เมืองย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง
 • วันที่

  3

  เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก็อตพระนอนตาหวาน-พระหงาทัตจี-สนามบินย่างกุ้งสนามบินสุวรรณภูมิ

25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
12,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
2,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
02 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
09 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 11,999 11,999 11,999 2,500 4,900 9,999 25
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 12,999 12,999 12,999 2,500 4,900 10,999 25
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 12,999 12,999 12,999 2,500 4,900 10,999 25
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 13,999 13,999 13,999 3,500 4,900 11,999 25
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 14,999 14,999 14,999 2,500 4,900 12,999 25
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 13,999 13,999 13,999 2,500 4,900 11,999 25
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 13,999 13,999 13,999 2,500 4,900 11,999 25
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 14,999 14,999 14,999 2,500 4,900 12,999 25
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 12,999 12,999 12,999 2,500 4,900 10,999 25
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 12,999 12,999 12,999 2,500 4,900 10,999 25
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 12,999 12,999 12,999 2,500 4,900 10,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน