ทัวร์แอฟริกาใต้ WOW SOUTH AFRICA 8วัน 5คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ WOW SOUTH AFRICA 8วัน 5คืน

พัก THE PLACE OF THE LOST CITY จิบไวน์ขึ้นชื่อและเก่าแก่ทีุ่ดในแอฟริกาใต้ นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำกลางทะเล Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ เทืองไซ่ม่อน ฝูงนกแพนกวินพันธุ์แอฟริกัน


ทัวร์แอฟริกาใต้ WOW SOUTH AFRICA 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ZA_ET00003
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 66 - 12 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Ethiopian
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สุวรรณภูมิ – แอดดิสอาบาบา –เมืองพริทอเรีย - เมืองโจฮันเนสเบริก์
 • วันที่

  3

  เมืองโจฮันเนสเบริก์ –สวนสิงโต- CARNIVORE –นครลับแล SUN CITY
 • วันที่

  4

  เมืองเคปทาวน์ - Signal Hill – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก - V&A Waterfront
 • วันที่

  5

  นั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ-ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์
 • วันที่

  6

  แหลมกู๊ดโฮป -เคปพอทย์-หาด Muizenberg - นกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน
 • วันที่

  7

  ภูเขาโต๊ะ – สนามบินเมืองเคปทาวร์ - สนามบินเมืองแอดดิสอาบาบ
 • วันที่

  8

  สุวรรณภูมิ

07 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
85,900
พักเดี่ยว
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,900
พักเดี่ยว
20,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 85,900 - - 20,000 - - 20
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 85,900 - - 20,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน