ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน

เที่ยวจีน หนานนิง เมืองกุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าซวี่ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซัว ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก ภูเขาหรูยี่ฟง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหู เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง เจดีย์เซียวเหยา ทะเลสาบหรงหู่ ถนนคนเดินตงซีเซียง


ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CN_DD00003
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
30 ส.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
เดินทางโดย
Nok Air
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - หนานนิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองกุ้ยหลิน
 • วันที่

  2

  เมืองโบราณต้าซวี่ - เมืองหยางซัว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก - เมืองลับแล - ถนนซีเจีย
 • วันที่

  3

  ถ้ำเงิน - ภูเขาหรูยี่ฟง - โรงงานผ้าไหมจีน - ทะเลสาบซีหู - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
 • วันที่

  4

  เขางวงช้าง - เจดีย์เซียวเหยา - กูหนานเหมิน - ทะเลสาบหรงหู่ - ถนนคนเดินตงซีเซียง
 • วันที่

  5

  นั่งรถไฟความเร็วสูง - หนานหนิง - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

30 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
19,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
6,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 19,999 19,999 - 4,500 6,000 14,999 24
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 21,999 21,999 - 4,500 6,000 14,999 24
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 24,999 24,999 - 4,500 6,000 14,999 24
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 21,999 21,999 - 4,500 6,000 14,999 24
23 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 24,999 24,999 - 4,500 6,000 14,999 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน