ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ Kawaii Kyushu 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ Kawaii Kyushu 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ Kawaii Kyushu นางาซากิ ซากะ เบปปุ ฟุกุโอกะศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าคามาโดะ Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ทะเลสาบคิริน เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น บ่อนรกทะเลเดือด อุมิ จิโกกุ วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูป ทองสาริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ ล่าสุด


ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ Kawaii Kyushu 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JP_VZ00068
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
30 ก.ย. 66 - 14 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
30,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ศาลเจ้าดาไซฟุ / ศาลเจ้าคามาโดะ - นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น – พักโรงแรมหุ่นยนต์
 • วันที่

  3

  นางาซากิ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน) – Tosu Premium Outlets – ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน - เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น – อาบน้า แร่แช่ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูป ทองสาริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ ล่าสุด – DUTY FREE – ช้อปปิ้ งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไต
 • วันที่

  5

  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

30 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
30,900
เด็กมีเตียง
30,900
เด็กไม่มีเตียง
27,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,900
เด็กมีเตียง
32,900
เด็กไม่มีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,900
เด็กมีเตียง
36,900
เด็กไม่มีเตียง
33,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,900
เด็กมีเตียง
33,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,900
เด็กมีเตียง
38,900
เด็กไม่มีเตียง
35,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,900
เด็กมีเตียง
34,900
เด็กไม่มีเตียง
31,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,900
เด็กมีเตียง
35,900
เด็กไม่มีเตียง
32,900
พักเดี่ยว
6,500
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 ก.ย. 66 - 04 ต.ค. 66 30,900 30,900 27,900 6,500 - - 25
03 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 32,900 32,900 29,900 6,500 - - 25
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 33,900 33,900 30,900 6,500 - - 25
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 33,900 33,900 30,900 6,500 - - 25
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 36,900 36,900 33,900 6,500 - - 25
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 33,900 33,900 30,900 6,500 - - 25
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 33,900 33,900 30,900 6,500 - - 25
27 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 33,900 33,900 30,900 6,500 - - 25
28 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 38,900 38,900 35,900 6,500 - - 25
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 34,900 34,900 31,900 6,500 - - 25
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 35,900 35,900 32,900 6,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน