ทัวร์เยอรมัน สวิสจุงเฟรา ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน 6คืน

ทัวร์เยอรมัน สวิสจุงเฟรา ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน 6คืน

เที่ยวเยอรมัน สวิสจุงเฟรา ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน 6คืน มูลฮูส ริโบว์วิล กอลมาร์ ดีจอง มหานครปารีส หอไอเฟล ประตูชัย เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มองมาร์ต ปารีส Duty Free ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม


ทัวร์เยอรมัน สวิสจุงเฟรา ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
DE_QR00031
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • โดฮา
 • วันที่

  2

  โดฮา • แฟรงค์เฟิร์ต • ไฮเดลเบิร์ก • จตุรัสมาร์กพลัทซ์ ทิทิเช่ • BLACK FOREST • ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่
 • วันที่

  3

  ซาฟเฮาส์เซ่น • น้ำตกไรน์ • ลูเซิร์น • สะพานไม้ • อนุสาวรีย์สิงโต • ซูริค
 • วันที่

  4

  ซูริค • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา • ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี • Eiger • THE V CABLEWAY • มูลฮูส
 • วันที่

  5

  มูลฮูส • ริโบว์วิล • กอลมาร์ • ดีจอง
 • วันที่

  6

  ดีจอง • มหานครปารีส • หอไอเฟล • ประตูชัย
 • วันที่

  7

  ปารีส • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ • มองมาร์ต
 • วันที่

  8

  ปารีส • Duty Free • ห้างลาฟาแยต • มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม • เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  โดฮา • กรุงเทพฯ

28 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
89,900
เด็กมีเตียง
89,900
เด็กไม่มีเตียง
89,900
พักเดี่ยว
29,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 89,900 89,900 89,900 29,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน