พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด

พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด


พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
รหัสทัวร์
MM_UB00002
จำนวนวันเดินทาง
2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง
17 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
เดินทางโดย
Myanmar Airways International
ราคาเริ่มต้น
7,997 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่

  2

  เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี - วัดเอ็งดอยา –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ

17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
8,997
เด็กมีเตียง
8,997
เด็กไม่มีเตียง
8,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
8,997
เด็กมีเตียง
8,997
เด็กไม่มีเตียง
8,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 

ผู้ใหญ่
7,997
เด็กมีเตียง
7,997
เด็กไม่มีเตียง
7,997
พักเดี่ยว
1,900
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
01 ก.ค. 66 - 02 ก.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
08 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
15 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
22 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
29 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 8,997 8,997 8,997 1,900 - - -
05 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
12 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 8,997 8,997 8,997 1,900 - - -
19 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
26 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
02 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
09 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
16 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
23 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -
30 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 7,997 7,997 7,997 1,900 - - -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) กรุงเทพ- ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าพักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000.000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าบัตรเข้าซมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ หรือมัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะตวกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายยื่น ๆ ที่มีใด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีต โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯสฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าหัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า)
 • สำหรับผู้ถือพาลปอร์ตต่างซาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าไข้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยหางธรรมชาติ การประท้วงการจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหนัาที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเต็ม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • กรุณาชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 3 วันที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

การยกเลิกการเดินทาง

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้วไม่สามารถยกเสิก เสื่อนขอคืนเงินได้ทุกกรณี 
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเช้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน