ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ)

ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ)

ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ) ล่องเรือ Speedboat ชม หมู่เกาะพีพี เขาทองฮิลล์ จุดชมวิวป่าเกาะแห่งอ่าวท่าเลน ที่พักอ่าวนาง 2 คืน


ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ)
รหัสทัวร์
GOTHAI_00530
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
24 ก.พ. 66 - 25 ส.ค. 66
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์
 • วันที่

  2

  เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวลิง – เกาะไผ่
 • วันที่

  3

  สระมรกต - น้ำตกร้อน - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999 บาท
เด็กมีเตียง
11,999 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
Group Size
9 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 15,999 15,999 - 3,800 - - 9
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 14,999 14,999 - 3,800 - - 9
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 11,999 11,999 - 3,800 - - 9
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 11,999 11,999 - 3,800 - - 9
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 11,999 11,999 - 3,800 - - 9
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 15,999 15,999 - 3,800 - - 9
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 3,800 - - 9
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 15,999 15,999 - 3,800 - - 9
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 11,999 11,999 - 3,800 - - 9

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน