บริการยื่นวีซ่า
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
บริการยื่นวีซ่า

 
 

วีซ่า…เรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
 

การดำเนินการเรื่องวีซ่า จะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป... ด้วยบริการจัดทำวีซ่า (Visa Service) เฟธ ทราเวิล พร้อมให้บริการด้านวีซ่าครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ดำเนินการข้อมูลด้านวีซ่า ขอวีซ่า จนถึงยื่นวีซ่า เพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน (Visitor Visa) วีซ่าถาวร แต่งงานหรือคู่หมั้น (Marriage Visa or Fiancé Visa) วีซ่านักเรียน (Student Visa) และวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (Non-Immigrant Visa) บริการด้านวีซ่าจาก FaithTravel จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า... คุณพร้อมและสามารถเดินทางได้ในทุกสถานการณ์


 

 

ขั้นตอนการให้บริการด้านวีซ่า 
By Faith Travel

  • วิเคราะห์หาจุดอ่อน และปิดปัญหาจุดอ่อนในการขอวีซ่า 
  • ดำเนินการในเรื่องการเดินเรื่องเอกสาร 
  • ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ 
    (การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ การเตรียมเอกสารถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเอกสารไม่พร้อมอาจมีผลต่อการตอบรับวีซ่า)
  • ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนการเข้าสัมภาษณ์และดูแลจนจบขั้นตอนการขอวีซ่า 

 

 

เอกสารประกอบทั่วไปในการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง / Passport 

2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) / Application Form

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / Photo 

4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง15ปีหรือยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identity card or Birth Certificate 

5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล / Certificate of Name Chang or Certificate of Last Name 

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / Resident Registration 

7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า / Certificate Marriage or Certificate of Divorce 

    กรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส แ่ต่มีบุตรด้วยให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย 

8. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ / Certificate of Employee or Certificate of Commercial Registration 

9. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence 

10. หนังสือเชิญ / Invitation Letter


วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน/มีผู้เชิญ ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพิ่มเติมดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ 

2. สำเนาเอกสารแสดงทรัพย์สินของผู้เชิญ 

3. สำเนาเอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด

4. เอกสารทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน 

5. เอกสารทางการทำงานของผู้ยื่น 

6. เอกสารการหย่าร้าง (ในกรณีผู้เชิญเคยมีการสมรส) 

7. เอกสารแสดงที่พักของผู้เชิญ (ควรมีรูปถ่ายของสถานที่พักแนบมาด้วย) 

8. จดหมายเชิญ (อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้เชิญ ในกรณีที่การันตี และออกค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง ให้ทางผู้การันตีแจ้งมาด้วย) 

9. เอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ถูกเชิญ เช่น รูปถ่าย E-mail บิลค่าโทรศัพท์ เอกสารการส่งเงิน หรืออื่นๆ 


วีซ่าถาวร คู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามคู่สมรส

1. หนังสือการขอใบรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า (ในกรณีที่ผู้สมรสเคยจดทะเบียน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย และต้องมีการรับรองโดยกรมการกงสุล 

2. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน 3 วันทำการ 

3. การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน 

4. การเตรียมเอกสารของทั้งคู่ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเรา สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส 

5. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า 

6. ใบรับรองการเรียนภาษาก่อนการขอวีซ่า(ในบางประเทศ เช่น เยอรมัน) 

7. การตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากร 

8. การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย 

 

*****ในกรณีการขอวีซ่าถาวร จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยว และระยะเวลาในการดำเนินการไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารของผู้ยื่นขอ ดังนั้นในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ควรศึกษาให้ละเอียด*****

 

 

 บริการอื่นๆ 

- กรอกฟอร์ม วีซ่าทุกประเทศ ราคาเริ่มต้นที่ 800-2,000 บาท 

- แปลเอกสารรับรองกระทรวง 

- จองคิวสัมภาษณ์ และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ 

- ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non Immigrant Visa O / Non-Immigrant Visa B 

- วีซ่าทำงานในไทย Work permit

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด